ПАСОСС, обмен на данни

Модул Банкови извлечения, трансфер на данни

С модул Банкови извлечения, между продуктите от пакет ПАСОСС и вашата банка могат да се прехвърлят и обработват данни. Това завършва с автоматично осчетоводяване.

към публикацията