Лекота и удобство
Интерфейсът на програмните продукти е еднообразен, лесен за усвояване и удобен за
ползване. Автоматизацията следва разумно практическата логика на всеки процес и
няма да Ви създаде стрес от ползването на компютър в работата, с която до вчера
успешно сте се справяли на ръка (или с друга програма).
Гъвкавост към конкретните условия
От самото начало ПАСОСС© замислена като универсална система. Нито една от
основните функции не е свързана с определен вид стопанска дейност. В досегашната си
практика, вече 15 години, нямаме продадена и неползвана версия.
Универсалност на алгоритмите
Използването на конкретни (специализирани) алгоритми е изключително ограничено.
Всички компоненти в програмите са равнопоставени. Например в счетоводството,
всички количествени сметки се третират еднакво, независимо дали съдържат стоки,
материали, активи, валута и т.н… Каквото може да се направи с една сметка, може да се
направи по същия начин с всяка друга. Или справките – всяка справка може да се
приложи равноправно към всяка сметка. По този начин с една и съща Справка за
сметка, например, се получават формално различни резултати –  ако сметката е касова
имаме касова книга, ако е материална – имаме материална книга.
Независимост при промяна на нормативната база
Всички програми са направени така, че лимитиращите параметри (например %ДДС,
минимална работна заплата, таблица за ДОД, % при изплащане на болничен,
максимален осигурителен доход, осигурителен праг и т.н…) могат да се променят
свободно от потребителя по всяко време, независимо дали това е по негово желание
или по законовата необходимост. Всеки има право да избере дали сам да направи
актуализацията или да потърси сервизна помощ. Разликата между двете възможности е
тази, че първата обикновено е безплатна.
Точна цена за ясна функция
Политиката на фирмата не е насочена към доживотно финансово срастване с клиента.
Не всяка функция в програмата има отделна цена и се продава самостоятелно.
Модулите са структурирани така, че да дадат възможност за нормална работа и
автоматизация на разумно обособени части от счетоводната отчетност по желание (и
според възможностите) на клиента. Всяка програма има Основен модул, който включва
всичко необходимо за автоматизация на нормална счетоводна отчетност.
Допълнителните функции са свързани с действия, които не всяка фирма практикува.
Разширяването на функционалността, както и промяна в конфигурацията на програмата,
са възможни по всяко време. Все пак, добре е да не се забравя, че създаването на този
продукт е нашата основна работа и възможностите ни да го развиваме и подобряваме
нарастват с всяка нова покупка.
Обновяване и сервизно обслужване
Гаранционният срок на всяка новозакупена програма е 12 месеца, безплатно, при
условията на сервиз АВТОПИЛОТ. Актуализацията на съществуващите в нея процедури с
промените за нормативната база за този срок е безплатна. След гаранционния срок
клиентът може да се абонира за някоя от формите на сервизно обслужване, както и да
се възползва от нашите услуги еднократно, без абонамент. Програмите са независими
при промяна на нормативната база, клиентът може да ги актуализира сам. Когато
промените имат алгоритмичен характер или налагат съвсем нови действия, те ще бъдат
програмно реализирани своевременно от нашия екип.  Най-трудно и най-бавно се
правят актуализации, които са свързани със структурни промени в базата данни.
Отстраняването на грешки е винаги наша грижа и за наша сметка. Обновяването на
версията, както и разширяване на функционалността или промяна на конфигурацията,
може да бъде направено самостоятелно от Интернет и се заплаща само в случаите,
когато съдържа нещо ново и принципно различно. Разширяване на функционалността
(активиране на нови модули) или промяна на конфигурацията
(еднофирмена-двуфирмена-многофирмена; локална-мрежова), може да бъде направено
самостоятелно от Интернет и се заплаща само в случаите, когато съдържа нещо ново и
принципно различно. Все пак, добре е да не се забравя, че създаването на този
продукт е нашата основна работа и възможностите ни да го развиваме и подобряваме
нарастват с всяка нова покупка.

Лекота и удобство Интерфейсът на програмните продукти е еднообразен, лесен за усвояване и удобен за
ползване. Автоматизацията следва разумно практическата логика на всеки процес и
няма да Ви създаде стрес от ползването на компютър в работата, с която до вчера
успешно сте се справяли на ръка (или с друга програма).
Гъвкавост към конкретните условия От самото начало ПАСОСС© замислена като универсална система. Нито една от
основните функции не е свързана с определен вид стопанска дейност. В досегашната си
практика, вече 15 години, нямаме продадена и неползвана версия.
Универсалност на алгоритмите Използването на конкретни (специализирани) алгоритми е изключително ограничено.
Всички компоненти в програмите са равнопоставени. Например в счетоводството,
всички количествени сметки се третират еднакво, независимо дали съдържат стоки,
материали, активи, валута и т.н… Каквото може да се направи с една сметка, може да се
направи по същия начин с всяка друга. Или справките – всяка справка може да се
приложи равноправно към всяка сметка. По този начин с една и съща Справка за
сметка, например, се получават формално различни резултати –  ако сметката е касова
имаме касова книга, ако е материална – имаме материална книга.
Независимост при промяна на нормативната база Всички програми са направени така, че лимитиращите параметри (например %ДДС,
минимална работна заплата, таблица за ДОД, % при изплащане на болничен,
максимален осигурителен доход, осигурителен праг и т.н…) могат да се променят
свободно от потребителя по всяко време, независимо дали това е по негово желание
или по законовата необходимост. Всеки има право да избере дали сам да направи
актуализацията или да потърси сервизна помощ. Разликата между двете възможности е
тази, че първата обикновено е безплатна.
Точна цена за ясна функция Политиката на фирмата не е насочена към доживотно финансово срастване с клиента.
Не всяка функция в програмата има отделна цена и се продава самостоятелно.
Модулите са структурирани така, че да дадат възможност за нормална работа и
автоматизация на разумно обособени части от счетоводната отчетност по желание (и
според възможностите) на клиента. Всяка програма има Основен модул, който включва
всичко необходимо за автоматизация на нормална счетоводна отчетност.
Допълнителните функции са свързани с действия, които не всяка фирма практикува.
Разширяването на функционалността, както и промяна в конфигурацията на програмата,
са възможни по всяко време. Все пак, добре е да не се забравя, че създаването на този
продукт е нашата основна работа и възможностите ни да го развиваме и подобряваме
нарастват с всяка нова покупка.
Обновяване и сервизно обслужване Гаранционният срок на всяка новозакупена програма е 12 месеца, безплатно, при
условията на сервиз АВТОПИЛОТ. Актуализацията на съществуващите в нея процедури с
промените за нормативната база за този срок е безплатна. След гаранционния срок
клиентът може да се абонира за някоя от формите на сервизно обслужване, както и да
се възползва от нашите услуги еднократно, без абонамент. Програмите са независими
при промяна на нормативната база, клиентът може да ги актуализира сам. Когато
промените имат алгоритмичен характер или налагат съвсем нови действия, те ще бъдат
програмно реализирани своевременно от нашия екип.  Най-трудно и най-бавно се
правят актуализации, които са свързани със структурни промени в базата данни.
Отстраняването на грешки е винаги наша грижа и за наша сметка. Обновяването на
версията, както и разширяване на функционалността или промяна на конфигурацията,
може да бъде направено самостоятелно от Интернет и се заплаща само в случаите,
когато съдържа нещо ново и принципно различно. Разширяване на функционалността
(активиране на нови модули) или промяна на конфигурацията
(еднофирмена-двуфирмена-многофирмена; локална-мрежова), може да бъде направено
самостоятелно от Интернет и се заплаща само в случаите, когато съдържа нещо ново и
принципно различно. Все пак, добре е да не се забравя, че създаването на този
продукт е нашата основна работа и възможностите ни да го развиваме и подобряваме
нарастват с всяка нова покупка.