ПАСОСС, програма Работни заплати

ПАСОСС - Работни заплати

Desktop базиран софтуер за труд и работна заплата

Aвтоматизирано създаване и обработка на фишове за заплати и сметки за хонорари, както и автоматизация на свързаните с тях дейности – данъци, осигуровки, архив, справки, документи. Работи локално и в мрежа. Предлагат се варианти за една, две, три и 99 фирми, както и олекотена еднофирмена версия за обработка на списъчен състав до 22 служители.

Данните за заплати, осигуровки и ДДФЛ се осчетоводяват автоматично в ПАСОСС-Счетоводство, посредством Генератор на статии.

Mодули: Хонорари, Личен състав, Платежни документи, Дебитни карти, Присъствена форма, Работен график, Аванси, MSExcel®7 Експорт/Импорт, Права за достъп.

изтегли ДЕМО