ПАСОСС, Електронен ваучер

ПАСОСС - Ваучер

e-tourist.eu

Online платформа за създаване и обработка на всички документи в туризма. Генерира, обработва и съхранява основните и съпътстващите документи за едно пътуване: оферта, туристически договор, резервации, самолетни билети, всички прилежащи счетоводни документи, контрол на плащанията. Възможност за едновременна работа от множество компютри, независимо от тяхната географска локация. Въведените базовите данни се ползват многократно за автоматично генериране на туристически (и/или) счетоводни документи. Осигурява гъвкави и полезни справки.

към приложението