Екип ПАСОСС
Веселин Вълешков
Димчо Вълчев
Павлина Стефанова
Йорданка Величкова
Йорданка Величкова
Румяна Бащенска
Тодор Хаджипопов
Тодор Хаджипопов
Мариела Стефанова
Николай Панев, PhD
Теодор Вълканов
инж.Николай Рибаров