Нашите услуги

Това, в което сме добри и можете да ни се доверите
Уеббазираните приложения от групата ПАСОСС-Електронни документи се ползват срещу месечна такса. За десктоп приложенията Счетоводство, Работни заплати и Генератор на статии предлагаме същата възможност.
Научи повече
Desktop приложенията Счетоводство, Работни заплати и Генератор на статии от пакет ПАСОСС са инсталирани локално на вашия компютър и последната лицензирана версия за всеки от тях може да се ползва неограничено време.
Научи повече
Всеки новозакупен desktop продукт от пакет ПАСОСС получава 12 месеца безплатен гаранционен сервиз. Той осигурява обновяване на продукта, консултации и помощ на потребителя при ползването му.
Научи повече
За всеки desktop продукт от пакет ПАСОСС осигуряваме сервизно обслужване на абонамент, при 4 различни плана и годишен договор. Потребителят получава обновяване, консултации и помощ на място.
Научи повече
Desktop приложенията от пакет ПАСОСС се лицензират за ползване с Регистрационният ключ. Той е персонален и всеки абонат може да си го генерира сам в своя онлайн Контролен панел по всяко време и винаги, когато му се наложи.
Научи повече
Абонаментният сервиз не е задължителен за desktop продуктите от пакет ПАСОСС. Потребителят може да избере обслужване при свободен режим. Услугите се договарят предварително и се заплащат по актуалния ценоразпис на Екип ПАСОСС.
Научи повече
Разработка по поръчка на потребителя на допълнителни модули и/или функции в програмите от пакет ПАСОСС, както и създаване на изцяло ново приложение по задание, за автоматизиране на специфични бизнес процеси .
Научи повече
Изграждане на връзка между нашата уебплатформа ПАСОСС-Електронни документи и сайт на потребителя, с имплементиране на онлайн създаването и обработката на стандартни или специфични електронни документи по задание.
Научи повече
Автоматично осчетоводяване в ПАСОСС-Счетоводство на импортирани данни от външни специализирани програми за управление на търговията със стоки/услуги, производство, склад, фактури и други, посредством Генератор на статии.
Научи повече
Импорт на банково извлечение в ПАСОСС-Електронни документи. Автоматизирана проверка на съответствието между банковите операции и първичните счетоводни документи. Автоматично осчетоводяване на плащанията (приход/разход).
Научи повече