Защита на личните данни

Защитата на личните данни на физически лица в софтуерните приложения , разработвани от ЗЕН Електроникс, е съобразена основно с изискванията на РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2016/679 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА (GDPR) и Закон за защита на личните данни.

Десктоп базираните приложения от пакет ПАСОСС се инсталират на работно място на Клиента, локално или в мрежа по негов избор. При тези условия, цялата отговорност за сигурността на данните, включително записаните в базата лични данни на физически лица, е част от общата сигурност на компютърната система, за която се грижи нейният собственик. Екип ПАСОСС, който осъществява сервизното обслужване на програмата и в това си качество се явява администратор на лични данни, има достъп до базата данни на клиента само и единствено с изричното негово съгласие. РЕГЛАМЕНТЪТ И ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ за защитата на личните данни на физически лица в десктоп приложенията от пакет ПАСОСС, прилаган от ЗЕН Електроникс, е достъпен в контролния панел на всеки потребител.
РЕГЛАМЕНТЪТ И ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ за защитата на личните данни на физически лица в уеббазираната платформа ПАСОСС, прилаган от ЗЕН Електроникс, е достъпен във всяко приложение и касае само неговите потребители.