Електронна фактура от e-fakturirane.com

Издаването на фактури в Интернет, или както популярно се нарича електронно фактуриране или фактуриране онлайн, е решение с много предимства. еФактуриране (http://e-fakturirane.com) е уеб-базирано приложение от пакет ПАСОСС®, предназначено за online създаване на електронна фактура и автоматизирана последваща обработка на издадени електронни документи:Електронно фактуриране

  • проформа-фактура;
  • фактура;
  • дебитно известие;
  • кредитно известие.

ПАСОСС – е-Фактуриране дава възможност, без инсталация на допълнителен софтуер, да издавате фактури онлайн лесно и бързо. Единственото (необходимо и достатъчно) условие е да имате нормален достъп до световната мрежа, т.е. приложението позволява лесна, удобна и надеждна работа от всеки компютър по света, свързан в интернет. Това прави възможна едновременната работа на служители от няколко офиса (в няколко държави, на няколко континента дори ;-)), като данните се съхраняват в обща база. Издадените електронни фактури и/или други електронни документи се изпращат незабавно на получателя по e-mail.

Аналогично на останалите продукти от пакет ПАСОСС и е-Фактуриране позволява многофирмена работа – възможност за смяна на фирмата-издател на електронни фактури без потребителят да се напуска системата и да се влиза отново. Нещо повече, един списък с фирми може да бъде разпределен между няколко потребителя така, че всеки от тях да има достъп само до „своите” фирми. В една фирма могат да работят повече от един потребител. Индивидуалните настройки на системата за всеки потребител регламентират прецизно неговите права за работа и позволяват, когато се налага, той да има достъп само до издадените от него електронни документи (проформа-фактура, фактура, кредитно известие, дебитно известие). Това ограничава възможностите за грешки.

Програмата дава възможност всяка фирма да ползва своя индивидуална фирмена бланка, с уникален графичен дизайн и собствено лого, или стандартна фактура по образец, генерирана автоматично.

електронна фактура

В практиката все по-широко се утвърждава ползването на т.нар. „проформа-фактура”. В е-Фактуриране лесно и бързо се създава фактура от проформа, както и кредитно/дебитно известие от фактура.

Създадени са редица удобства при работата със списъци на стоки и услуги. За всеки елемент от тях се поддържат (до) пет отделни ценови листи. С това програмата покрива част от функционалността на складов софтуер. Всеки клиент може да бъде свързан с една ценова листа по подразбиране. Предвидена е възможност за отделна отстъпка на всяка стока/услуга и/или обща отстъпка върху стойността на фактурата. Размерът на ДДС също може да бъде различен за всеки ред.

Системата поддържа пълна картотека на издадените електронни документи: един подробен регистър за фактури, дебитни известия и кредитни известия и друг за фактури-проформа. В тях лесно се търси, сортира, редактира, изпраща (неограничен брой пъти) по електронна поща. Генерират се бързи и ясни справки.

За клиентите, които ползват счетоводната програма от пакет ПАСОСС, е създадена възможност за експорт на данни и автоматично осчетоводяване на издадените електронни документи, независимо от аналитичната сложност на ползваните счетоводни сметки.

В процеса на работа с е-Фактуриране се натрупва солидна информация и база данните, която може да се ползва за статистика и изграждане на персонализирано отношение към клиенти.

И e-fakturirane.com, както всички продукти от пакет ПАСОСС е с изчистен интерфейс, проста и ясна навигация. Информацията за всеки потребител е прегледно подредена. Със системата се работи леко и интуитивно, без да е необходимо специално обучение. Всеки регистриран потребител може да създаде пробно електронна фактура в демо-режим, след което да пристъпи към официално издаване на електронни документи. При по-малко от 20 електронни фактури на година, системата работи като безплатна програма за електронно фактуриране. Това е допълнителна възможност потребителят да се убеди в нейните възможности, преди да избере абонаментен план за конкретните си нужди. Със същата среда можем да създадем по поръчка на клиента приложения за обработка на всякакви електронни документи, както вече направихме това за електронен ваучер.

Коментари са забранени.