Проекти

Запознай се с нашите продукти!
ПАСОСС, Архивбокс, единен електронен архив на приходни и разходни фактури

Архивбокс

Online платформа, единен дигитален архив на всички приходни и разходни фактури.

ПАСОСС, Генератор на счетоводни статии

Генератор на счетоводни статии

Генератор на счетоводни статии за трансфер и автоматично осчетоводяване на данни от външни програми (търговия, склад, банково извлечение…

ПАСОСС - Счетоводство

Счетоводство

Универсална счетоводна програма, по модела за двустранно счетоводно записване Дебит/Кредит

Електронна фактура онлайн

е-Фактуриране

Online платформа за създаване и обработка на електронни фактури и други първични приходни счетоводни документи