Регистрация уеб приложения, online

Маркирано важно съобщениеОсновните desktop базирани приложения от пакет ПАСОСССчетоводство 4 и Работни заплати 5 се лицензират за ползване с Регистрационният ключ. Той е персонален и се генерира от Инсталационен ключ, формиран от приложението за конкретния потребител, конкретно работно място (HDD) и конкретна конфигурация (достъпни модули) на програмата.

Кога може да се наложи пререгистрация, какво съдържа Контролния панел на потребителя и как се получава безплатно лицензионен ключ online, можете да научите тук.

Директен вход в Контролен панел тук.