Етикети:всички статииИзбран филтър: doc

Наредба Н-10

от 24 август 2006 г.за възстановяване на платен данък върху добавената стойност на чуждестранни лица, които не са установени на територията на общността Обн. ДВ. ... виж още

Искане за възстановяване на ДДС от чуждестранно лице

Приложение №1 към към чл. 4 от НАРЕДБА Н-10 от 24 август 2006 г. за възстановяване на платен данък върху добавената стойност на чуждестранни лица, ... виж още

Удостоверение за статут на данъчно задължено лице

Приложение № 2 към § 2 от допълнителните разпоредби от НАРЕДБА № Н-10 от 24 август 2006 г. за възстановяване на платен данък върху добавената стойност ... виж още