Етикети:всички статииИзбран филтър: 2014

Закон за данък върху добавената стойност

В сила от 01.01.2007 г. (Обн. ДВ. бр.63 от 4 Август 2006 г., изм. ДВ. бр.86 от 24 Октомври 2006 г.,изм. ДВ. бр.105 от 22 ... виж още

Конституционен съд на Република България

Решение №2 от 4 февруари 2014 г. По конституционно дело №3/2013г. Предмет: Искане на 49 народни представители от 41-вото Народно събрание за установяване на противоконституционност на § ... виж още