Етикети:всички статииИзбран филтър: 2007

Правилник за прилагане на ЗДДС

В сила от 01.01.2007 г. Издаден от Министерството на финансите (Обн. ДВ. бр.76 от 15 Септември 2006г., изм. ДВ. бр.101 от 15 Декември 2006г., изм. ... виж още

Закон за данък върху добавената стойност

В сила от 01.01.2007 г. (Обн. ДВ. бр.63 от 4 Август 2006 г., изм. ДВ. бр.86 от 24 Октомври 2006 г.,изм. ДВ. бр.105 от 22 ... виж още

Наредба за елементите на възнаграждението и за доходите, върху които се правят осигурителни вноски

(Загл. изм. – ДВ, бр. 1 от 2007 г., в сила от 01.01.2007г.) Обн. – ДВ, бр. 6 от 21.01.2000 г.; в сила от 01.01.2000 ... виж още