Етикети:всички статииИзбран филтър: ддс

Правилник за прилагане на ЗДДС

В сила от 01.01.2007 г. Издаден от Министерството на финансите (Обн. ДВ. бр.76 от 15 Септември 2006г., изм. ДВ. бр.101 от 15 Декември 2006г., изм. ... виж още

Закон за данък върху добавената стойност

В сила от 01.01.2007 г. (Обн. ДВ. бр.63 от 4 Август 2006 г., изм. ДВ. бр.86 от 24 Октомври 2006 г.,изм. ДВ. бр.105 от 22 ... виж още

Конституционен съд на Република България

Решение №2 от 4 февруари 2014 г. По конституционно дело №3/2013г. Предмет: Искане на 49 народни представители от 41-вото Народно събрание за установяване на противоконституционност на § ... виж още

Наредба Н-10

от 24 август 2006 г.за възстановяване на платен данък върху добавената стойност на чуждестранни лица, които не са установени на територията на общността Обн. ДВ. ... виж още

Искане за възстановяване на ДДС от чуждестранно лице

Приложение №1 към към чл. 4 от НАРЕДБА Н-10 от 24 август 2006 г. за възстановяване на платен данък върху добавената стойност на чуждестранни лица, ... виж още

Удостоверение за статут на данъчно задължено лице

Приложение № 2 към § 2 от допълнителните разпоредби от НАРЕДБА № Н-10 от 24 август 2006 г. за възстановяване на платен данък върху добавената стойност ... виж още