Етикети:всички статииИзбран филтър: болнични

Функционални изисквания, структура и формат на данните, поддържани от програмните продукти за въвеждане, контрол, съхраняване, представяне/корекция/заличаване на данните от осигурителите и самоосигуряващите се за изплащане на паричните обезщетения от ДОО

Настоящите „Функционални изисквания, структура и формат на данните,поддържани от програмните продукти за въвеждане, контрол, съхраняване, представяне/корекция/ заличаване на данните от осигурителите и самоосигуряващите се за изплащане на ... виж още

Приложение № 11към Наредба за паричните обезщетения и помощи от ДОО и Указания за попълването му

Приложение № 11 към Наредба за паричните обезщетения и помощи от ДОО и Указания за попълване на удостоверение – приложение № 11 към чл. 11, ал. 2, ... виж още

Приложение № 10 към Наредба за паричните обезщетения и помощи от ДОО и Указания за попълването му

Приложение № 10 към Наредба за паричните обезщетения и помощи от ДОО и Указания за попълване на удостоверение – приложение № 10 към чл. 9, от ... виж още

Приложение № 9 към Наредба за паричните обезщетения и помощи от ДОО и Указание за попълването му

Приложение № 9 към Наредба за паричните обезщетения и помощи от ДОО и Указания за попълване на удостоверение – приложение № 9 към чл. 8, ал. ... виж още