Добре дошли!

22.06.1992

Издаване на електронен ваучерИздаване на електронни фактуриБезплатен помощник за клиенти на първа ИнвестиционнаПрограма за работни заплатиСервизно обслужване на пакет ПАСОСС

Добре дошли в официалния сайт на пакет Програми за Автоматизация на Счетоводната Отчетност на Складовото Стопанство (ПАСОСС), една от първите системи за компютърно счетоводство в България, създадена през 1992 година от © ЗЕН Електроникс! ПАСОСС включва програми, лесни и удобни за работа, независими от промяната на базови параметри. Фирма „ЗЕН Електроникс“ ООД, заедно с фирма „Компютърно счетоводство ПАСОСС“ ООД, осигуряват надежден сервиз и развитие на продадените програмни продукти.
 

 
Карантина, дистанционен режим на работа в офиса
 

GDPR & ПАСОСС

Защита на лични данни
РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2016/679 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА

РЕГЛАМЕНТ И ОБЩИ УСЛОВИЯ за защитата на личните данни на физически лица в уеб базираната платформа ПАСОСС 

РЕГЛАМЕНТ И ОБЩИ УСЛОВИЯ за защитата на личните данни на физически лица в desktop приложенията от пакет ПАСОСС

 

Новини за Работни заплати 5
  • Справка по чл.73 ал.6 от ЗДДФЛС изменение на ЗАКОН ЗА ДАНЪЦИТЕ ВЪРХУ ДОХОДИТЕ НА ФИЗИЧЕСКИТЕ ЛИЦА от 01.01.2019г е създадена нова справка. Чл.73(6) (Предишна ал. 4 – ДВ, бр. 113 от... Има още → 30 January 2020, 5:32 pm
  • Както обикновено, сервизната 2020 г. пристигна преди календарната Стартира кампанията по договаряне на условията за обслужване на пакет ПАСОСС през 2020 г. Изборът на абонаментен план и сключването на договор са... Има още → 2 December 2019, 8:30 am
pasoss-rabotni-zaplati-s
  • Внимание! Важно!Актуална версия на програма ПАСОСС-Работни заплати 5 Във версия 200226.0 са отстранени грешки в Справка по чл.73 ал.6, при зададен период 01.12.2018-01.11.2019. Във версия 200130.1 е включен Модул Справка  по чл.73 ал.6. За да... Има още → 26 February 2020, 3:01 am
Новини за Счетоводство 4
  • АнкетаАнкета за неотложност В бр. 25 от 2020 г. на Държавен вестник е обнародван Правилникa за изменение и допълнение на Правилника за прилагане на Закона за данък върху добавената стойност, в който са предвидени... Има още → 3 April 2020, 5:32 am
  • Внимание, важно за ПАСОССЗаписването на отрицателни и положителни обороти в една и съща счетоводна статия в приложението ПАСОСС-Счетоводство, понякога може да доведе до некоректни справки и разминаване на резултати. Например, тази... Има още → 20 March 2020, 10:14 am
  • Промени в ЗДДС и Правилник за прилагане на ЗДДСЗаконът за данък върху добавената стойност (ЗДДС) дава право данъчният кредит при покупките да се използва в рамките на следващите 12 месеца. Период... Има още → 31 October 2019, 2:27 pm
pasoss-rabotni-zaplati-s
  • Актуална версия на програма ПАСОСС – Счетоводство 4 Във версия 20021.0 отстранена грешка във функцията Четене на параметри. ВНИМАНИЕ!!!  ЗАДЪЛЖИТЕЛНО ОБНОВЕТЕ ПРОГРАМАТА, ако ползвате функцията Автоматично осчетоводяване на отложено ДДС за покупки Ако ползвате функцията Автоматично осчетоводяване на... Има още → 11 February 2020, 12:18 pm