Добре дошли!

22.06.1992

Издаване на електронен ваучерИздаване на електронни фактуриБезплатен помощник за клиенти на първа ИнвестиционнаПрограма за работни заплатиСервизно обслужване на пакет ПАСОСС

Добре дошли в официалния сайт на пакет Програми за Автоматизация на Счетоводната Отчетност на Складовото Стопанство (ПАСОСС), една от първите системи за компютърно счетоводство в България, създадена през 1992 година от © ЗЕН Електроникс! ПАСОСС включва програми, лесни и удобни за работа, независими от промяната на базови параметри. Фирма „ЗЕН Електроникс“ ООД, заедно с фирма „Компютърно счетоводство ПАСОСС“ ООД, осигуряват надежден сервиз и развитие на продадените програмни продукти.

ПАСОСС-Електронни документи е лицензиран (№377 в регистъра на НАП)
Софтуер за управление на продажбите в търговските обекти (СУПТО)

  научи повече …

 

В отговор на наложените в страната ограничителни мерки, работим дистанционно. научи повече …

 


 

GDPR & ПАСОСС

Защита на лични данни
РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2016/679 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА

РЕГЛАМЕНТ И ОБЩИ УСЛОВИЯ за защитата на личните данни на физически лица в уеб базираната платформа ПАСОСС 

РЕГЛАМЕНТ И ОБЩИ УСЛОВИЯ за защитата на личните данни на физически лица в desktop приложенията от пакет ПАСОСС

 

Новини за Работни заплати 5
pasoss-rabotni-zaplati-s
  • Внимание! Важно!Актуална версия на програма ПАСОСС-Работни заплати 5 Във версия 201117.0 са направени корекции при генериране на УП2 и Приложения 9, 10, 11. Разработени са и нови възможности, свързани с Безкасово плащане,... Има още → 20 November 2020, 7:01 am
Новини за Счетоводство 4
  • АнкетаАнкета за неотложност В бр. 25 от 2020 г. на Държавен вестник е обнародван Правилникa за изменение и допълнение на Правилника за прилагане на Закона за данък върху добавената стойност, в който са предвидени... Има още → 3 April 2020, 5:32 am
  • Внимание, важно за ПАСОССЗаписването на отрицателни и положителни обороти в една и съща счетоводна статия в приложението ПАСОСС-Счетоводство, понякога може да доведе до некоректни справки и разминаване на резултати. Например, тази... Има още → 20 March 2020, 10:14 am
  • Промени в ЗДДС и Правилник за прилагане на ЗДДСЗаконът за данък върху добавената стойност (ЗДДС) дава право данъчният кредит при покупките да се използва в рамките на следващите 12 месеца. Период... Има още → 31 October 2019, 2:27 pm
pasoss-rabotni-zaplati-s
  • Актуална версия на програма ПАСОСС – Счетоводство 4 Във версия 200528.0, при осчетоводяване на покупка или продажба с ДДС, програмата разпознава ставката (9% или 20%) и автоматично коректно попълва съответния Дневник. Освен това, по желание... Има още → 29 May 2020, 5:18 am