GDPR & ПАСОСС

РЕГЛАМЕНТ И ОБЩИ УСЛОВИЯ за защитата на личните данни на физически лица в уеб базираната платформа ПАСОСС, ще намерите в профила си. Влезте в ползваното приложение:

 

Арховбокс, електронни документи    Електронни фактури    Електронни документи в туризма


РЕГЛАМЕНТ И ОБЩИ УСЛОВИЯ за защитата на личните данни на физически лица в desktop приложенията от пакет ПАСОСС, ще намерите в Контролен панел (влез)


РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2016/679 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА (покажи)

Коментари са забранени.