ACCREDO ARES

ACCREDO ARES е съвместна разработка на ЗЕН Електроникс и Акредо Технолъджи и представлява специализирана програмна среда, за изграждане на приложения за работа с електронни документи  в Интернет. Тя осигурява подходящи инструменти за създаване на различни бланки и тяхната последваща обработка, според желанието на потребителя. Онлайн работата с електронни документи е не само необходимост, наложена от съвременния цифров свят, но има и редица предимства. Към настоящия момент с  ACCREDO ARES са реализирани и работят успешно няколко уеб базирани приложения.

ПАСОСС е-Фактуриране

 http://www.e-fakturirane.com

Онлайн софтуер за електронни фактури. Генерира, съхранява и обработва следните електронни документи: проформа-фактура, фактура, дебитно известие, кредитно известие.

ПАСОСС е-Ваучер

http://voucher.pasoss.com

Онлайн софтуер за електронни туристически ваучери (резервации). Генерира, съхранява и обработва следните електронни документи: договор за туристическа услуга (пътуване), фактура, ваучер, протокол за самолетни билети.

ПАСОСС – ЕкоТакс Регистър

Онлайн софтуер за електронни удостоверения за платена екологична такса при нова регистрация на МПС. Генерира, съхранява и обработва следните електронни документи: удостоверение, договор, справка-декларация, приложение №8, касова бележка, отчет за пуснати на пазара МПС.

ПАСОСС – Архивбокс

http://arhivbox.com

Онлайн архив на електронни фактури – приходни и разходни. Обработва следните електронни документи: електронна фактура (дебитно/кредитно известие), издадена във формат PDF от система за електронно фактуриране; електронна фактура (дебитно/кредитно известие), създадена след сканиране на хартиен документ.

ПАСОСС – УПП

Онлайн софтуер за Управление на паричния поток. Обработва електронни фактури (дебитно/кредитно известие), генерира платежни нареждания и файл за масови плащания.

Форма за фактура на вашия сайт

Това е подходящ пример и лесна илюстрация на софтуер, създаден с ACCREDO ARES, който може да се окаже много полезен за вас. Можем да вградим на вашия сайт уникална форма за фактуриране, която клиентът да попълва сам, след избор на продукти и/или услуги, предлагани от вас. Така той създава електронна проформа-фактура, която получава и може да ползва при организацията на плащането. Заедно с нея се изпраща заявка за фактура към вашия потребителски профил в ПАСОСС е-Фактуриране и след получаване на плащането, от създадената вече проформа автоматично се генерира електронна фактура оригинал, която се изпраща на получателя по e-mail.


ПАСОСС знак за важно съобщение Създавайки ACCREDO ARES, ние вече разполагаме с мощен инструмент за изграждане на приложения за онлайн генериране и обработка на електронни документи. Това ни позволява да моделираме и цифровизираме документооборота на всеки бизнес процес. ЗЕН Електроникс има нужния опит, елитен екип от програмисти и подходящ инструмент. Ако вие имате нужда от приложен софтуер за работа с електронни документи в Интернет, обадете ни се сега и решението на тази задача вече пътува към Вас.

Коментари са забранени.