Функционални изисквания, структура и формат на данните, поддържани от програмните продукти за въвеждане, контрол, съхраняване, представяне/корекция/заличаване на данните от осигурителите и самоосигуряващите се за изплащане на паричните обезщетения от ДОО

Настоящите „Функционални изисквания, структура и формат на данните,поддържани от програмните продукти за въвеждане, контрол, съхраняване, представяне/корекция/ заличаване на данните от осигурителите и самоосигуряващите се за изплащане на паричните обезщетения от ДОО” са утвърдени със Заповед № 1016-40-160/07.08.2015 г. на управителя на НОИ

Последно изменение Формат Действие
Заповед № 1016-40-160 от 07.08.2015 г. pdf open-document download-document
Изглед на документа в текущия прозорец

 

Коментари са забранени.