Счетоводство, междинна версия 101010.0+

За версия 101010.0  от 12.10.2010, на 7.03.2011 е публикуван обновен вариант, поради неотложни промени в отчетността по ДДС.

Промени в Дневник за продажби:
В текста на клетка 13 (поле 17 от екрана) “Данъчна основа на облагаемите доставки със ставка 7 %” се заменят с “Данъчна основа на облагаемите доставки със ставка 7 / 9 %”.

Промени при формиране и валидиране на СД по ЗДДС от дневниците за покупки и продажби за 2011 г. Промяна в текста на клетки 13 и 24 от СД по ЗДДС, като на мястото на 7 % се изписва 7/9%. Промяната ще влезе в сила от период 02.2011 г.
Клетка 30 от СД се попълва и валидира като сума на полетата 9 и 15 от дневника за покупките.

Във VIES декларацията, от 01.02.2011, не се допуска VIN номер на чуждестранния контрагент без валиден знак на друга държава членка.

изтегли

Коментари са забранени.