СУПТО – ПАСОСС-Електронни документи

№ 377 В РЕГИСТЪРА НА НАП

Платформата ПАСОСС-Електронни документи, която включва приложенията Електронни фактури, АрхивБОКС и Ваучер е лицензирана от НАП като Софтуер за управление на продажбите в търговските обекти (СУПТО), според изискванията на Наредба Н-18 (за регистриране и отчитане чрез фискални устройства на продажбите в търговските обекти, изискванията към софтуерите за управлението им и изисквания към лицата, които извършват продажби чрез електронен магазин). Във всяко от приложенията са разработени специфичните особености на управляваната от него търговска дейност, свързани с работата с Касов апарат, издаването на Фискален касов бон, генерирането на Уникален номер на продажбата (УНП).

Самата Наредба Н-18 е предмет на постоянни дискусии, тълкувания, промени и удължаване на срокове. До окончателното ѝ влизане в сила запазваме паралелно и стандартните версии на Приложенията, които ползват потребителите, преди да преминат към СУПТО. Входът за тях остава непроменен.

В случай, че желаете да ползвате Приложенията като СУПТО, изберете подходящия за вас НОВ ВХОД:

ПАСОСС-Ваучер

Login СУПТО туристически ваучери

Електронни фактури/Архивбокс

Login Електронни фактури СУПТО

Към настоящия момент, инструкциите за ползване и подробни описания на специфичните функции, свързани със СУПТО, са публикувани на сайта e-tourist.eu, в отделна секция на Главно меню. Съображенията за това са изцяло технически. Съдържанието е систематизирано тематично, а за бързо търсене се ползва облак Етикети (ключови думи). Потребителят има възможност за достъп до две обобщаващи публикации Оперативна инструкция и Разширена инструкция. Основните потребителски действия са свързани с издаването на електронни фактури и сродните им документи, което обезпечава работата с приложенията е-Фактуриране и АрхивБОКС. За туристическите фирми са добавени специфични описания, свързани с резервации, самолетни билети, протоколи, ваучери и други.

Маркирано важно съобщениеЗЕН Електроникс не търгува с касови апарати. Екип ПАСОСС не получава комисионни от търговци и/или вносители на касови апарати. Ние разработваме само СУПТО, като спазваме ясни принципи и ограничения.

Приложението на Наредба Н-18, във всичките и аспекти, поражда постоянни дискусии. Форумите са добър инструмент за взаимопомощ, но най-точните отговори могат да бъдат получени там, където е създаден нормативният документ. За всички, спорни въпроси и неясноти питайте НАП. Това е най-прекият път за оптимизация на наредбата и отстраняване на недомислени текстове в нея.

Коментари са забранени.