ПАСОСС – Работни заплaти 5

Програма за работни заплатиПрограмата за автоматизирана счетоводна отчетност на работни заплати е не само една от основните в пакет ПАСОСС, но и най-динамично развиваната. Първата версия е създадена през 1992 г. и до днес преживява множество трансформации, паралелно с компютърните операционни системи от DOS5 до Windows®7. Актуалното име на продукта, който от 10 януари 2011 г.  е част от пакет ПАСОСС е Работни заплати 5 (РЗ5). Основното предназначение на програмата е автоматизирано създаване и обработка на фишове за заплати и сметки за хонорари, както и автоматизация на свързаните с тях дейности. Работи локално и в мрежа. Предлагат се варианти за една, две, три и 99 фирми, както и олекотена еднофирмена версия за обработка на списъчен състав до 22 служители. Към основното ядро могат да бъдат добавени по желание на потребителя следните допълнителни модули: Хонорари, Личен състав, Платежни документи, Дебитни карти, Присъствена форма, Работен график, Аванси, MSExcel®7 Експорт/Импорт, Права за достъп.

Всичко за програма ПАСОСС-Работни заплати 5  се намира на нейния официален сайт http://rz5.pasoss.com/.

Коментари са забранени.