Работни заплати 5, версия 110120.1

Актуализирани документи. Активирана функция Помощ (Help). Добавена функция за автоматично конвертиранe към НКПД-2011.

Коментари са забранени.