Работни заплати 5, версия 110125.2

Добавени справки. Направени промени в инициализиращата база.  Подобрено архивиране.

Коментари са забранени.