Работни заплати 5, версия 110110.1

Добавена е възможност за автоматична актуализация на нормативната база за 2011 година.

Коментари са забранени.