Декларация образец № 1 „Данни за осигуреното лице“

Приложение № 1 към чл. 2, ал. 1 към Наредба Н-8

(Изм. – ДВ, бр. 7 от 2007 г., в сила от 01.01.2007 г., изм. и доп. – ДВ, бр. 8 от 2008 г., в сила от 01.01.2008 г., изм. – ДВ, бр. 3 от 2009 г., в сила от 01.01.2009 г., изм. – ДВ, бр. 1 от 2010 г., в сила от 01.01.2010 г., попр. – ДВ, бр. 2 от 2010 г., изм. и доп. – ДВ, бр. 11 от 2010 г., изм. и доп. – ДВ, бр. 83 от 2010 г., в сила от 31.07.2010 г., изм. и доп. – ДВ, бр. 6 от 2011 г., в сила от 01.01.2011 г., изм. – ДВ, бр. 55 от 2011 г., в сила от 19.07.2011 г., изм. и доп. – ДВ, бр. 76 от 2011 г., в сила от 01.09.2011 г., изм. – ДВ, бр. 5 от 2012 г., в сила от 01.01.2012 г., изм. и доп. – ДВ, бр. 68 от 2012 г., в сила от 01.08.2012 г., изм. – ДВ, бр. 103 от 2012 г., в сила от 01.01.2013 г., изм. – ДВ, бр. 45 от 2013 г., в сила от 01.05.2013 г., изм. – ДВ, бр. 99 от 2013 г., в сила от 01.01.2014 г., изм. – ДВ, бр. 110 от 2013 г., в сила от 01.01.2014 г.)

Последно изменение Формат Действие
ДВ бр. 110 от 2013 г. pdf open-document download-document
Изглед на документа в текущия прозорец

Коментари са забранени.