Приложение № 10 към Наредба за паричните обезщетения и помощи от ДОО и Указания за попълването му

Приложение № 10 към Наредба за паричните обезщетения и помощи от ДОО
и
Указания за попълване на удостоверение – приложение № 10 към чл. 9, от осигурител относно правото на парично обезщетение при бременност и раждане, отглеждане на малко дете и осиновяване на дете от 2- до 5-годишна възраст по заявление-декларация

Последно изменение Формат Действие
В сила от 01.01.2016 г. pdf open-document download-document
Изглед на документа в текущия прозорец

Коментари са забранени.