Писмо на НАП

изх.№ 20/00/1 от 2.01.2014

Относно: Измененията и допълненията в Наредба Н-8 от 2005 г.за съдържанието, сроковете, начина и реда за подаване и съхранение на данни от работодателите, осигурителите за осигурените при тях лица, както и от самоосигуряващите се лица

Последно изменение Формат Действие
2.01.2014 г. pdf open-document download-document
Изглед на документа в текущия прозорец

Коментари са забранени.