ПАСОСС Desktop

Безплатна инсталация на Демо версии на програмите

Desktop приложенията от пакет ПАСОСС се инсталират и ползват на едно или повече работни места на потребителя, в локален или мрежов режим на работа. Инсталацията се извършва по обичайния начин, след като се изтегли инсталационен файл. Инсталираното приложение работи в ДЕМО режим, който осигурява възможност на потребителя, в условията на незначителни ограничения, да се увери в неговите функционални възможности. Инсталираната (и ползвана) демо-версия може да бъде лицензирана за официално ползване, като се запазят, по желание на потребителя, въведените по време на теста в базата на приложението данни. Лицензът за правото на ползване се удостоверява с регистрационен ключ, който потребителят генерира в Контролен панел самостоятелно и свободно, след като му бъдат предоставени съответните права за това.

     

Счетоводство

Универсална счетоводна програма, базирана изцяло върху модела за двустранно счетоводно записване Дебит/Кредит. Не е обвързана с конкретна стопанска дейност и не налага определен счетоводен модел. Няма ограничения за ползване от всякакъв тип икономически субекти.

Модули: Права на достъп, ДДС, Амортизации, Рецепти, Валучни касови ордери, Генератор на счетоводни статии

Научи повече 

winpasoss.exe
Изтегли

Работни заплати

Програма за автоматизирано създаване и обработка на фишове и хонорари, както и свързаните с тях дейности.

Модули: Права на достъп, Личен състав, Дебитни карти, Хонорари, Платежни документи, Присъствена форма, Работен график, Аванси, Excel Import.

Научи повече 

WinRz_5.0.exe
Изтегли
Автоматично осчетводяване, генератор на счетоводни статии

Генератор на счетоводни статии

Осигурява възможност за автоматично осчетоводяване на статии за специфични операции (покупки, продажби, банкови извлечения и други) по данни от външни специализирани програмни продукти за управление на търговията със стоки и услуги, производство, склад, фактури и други. Автоматизира изцяло връзката между програмите Счетоводство и е-Фактуриране.

Научи повече 

Свържи се с нас:

070017353

Изтеглете и запишете на подходящо място инсталацията на избраната програма от пакет ПАСОСС. Стартирайте я и следвайте инструкциите. В случай, че по-късно решите да деинсталирате програмата от компютъра си, направете го спокойно, по обичайния начин – тя не извършва никакви злонамерени действия и не оставя никакви следи. За да я лицензирате за официално ползване, свържете се с нас. За всякакви въпроси и съдействие сме на разположение:

 

Екип ПАСОСС

Коментари са забранени.