Отказ от абонамент

Отказана кореспонденция по e-mailОтказаният абонамент се отписва служебно незабавно и не се нуждае от допълнителна валидация.

Актуалното съсояние на Вашият абонамент за Информационен билетин ПАСОСС можете да проверите тук.

Коментари са забранени.