Наредба за елементите на възнаграждението и за доходите, върху които се правят осигурителни вноски

(Загл. изм. – ДВ, бр. 1 от 2007 г., в сила от 01.01.2007г.)

Обн. – ДВ, бр. 6 от 21.01.2000 г.; в сила от 01.01.2000 г.; изм. и доп., бр. 83 от 10.10.2000 г.; изм., бр. 36 от 12.04.2001 г.; в сила от 01.01.2001 г.; изм., бр. 19 от 19.02.2002 г.; в сила от 01.01.2002 г.; изм., бр. 10 от 04.02.2003 г.; в сила от 01.01.2003 г.; изм., бр. 21 от 16.03.2004 г.; доп., бр. 1 от 03.01.2006 г.; в сила от 01.01.2006 г.; изм., бр. 81 от 06.10.2006 г.; в сила от 06.10.2006 г.; изм. бр. 1 от 05.01.2007 г., в сила от 01.01.2007 г.; изм. и доп., бр. 15 от 16.02.2007 г. в сила от 01.01.2007 г.; изм. и доп., бр. 20 от 26.02.2008 г., в сила от 01.01.2008 г.; изм. и доп., бр. 12 от 13.02.2009 г., в сила от 01.01.2009 г.; доп., бр. 16 от 27.02.2009 г., в сила от 27.02.2009 г.; изм. и доп., бр. 67 от 21.08.2009 г.; изм. и доп., бр. 84 от 23.10.2009 г.; изм. и доп., бр. 2 от 08.01.2010 г., в сила от 01.01.2010 г.; изм. и доп., бр. 14 от 15.02.2011 г., в сила от 01.01.2011 г.; изм. и доп., бр. 16 от 24.02.2012 г., в сила от 01.01.2012 г.; изм., бр. 33 от 05.04.2013 г., в сила от 01.01.2013 г.
Приета с Постановление № 263 от 30.12.1999 г.

Последно изменение Формат Действие
ДВ бр. 33 от 2013 г. pdf open-document download-document
Изглед на документа в текущия прозорец

Коментари са забранени.