Наредба Н-10

от 24 август 2006 г.за възстановяване на платен данък върху добавената стойност на чуждестранни лица, които не са установени на територията на общността

Обн. ДВ. бр.77 от 19 Септември 2006г., изм. ДВ. бр.106 от 27 Декември 2006г.

Последно изменение Формат Действие
ДВ бр. 106 от 2006 г. pdf open-document download-document
Изглед на документа в текущия прозорец

ДВ бр. 106 от 2006 г. doc download-document
ДВ бр. 106 от 2006 г. doc(rtf) download-document

 

Коментари са забранени.