Закон за данък върху добавената стойност

В сила от 01.01.2007 г.

(Обн. ДВ. бр.63 от 4 Август 2006 г., изм. ДВ. бр.86 от 24 Октомври 2006 г.,изм. ДВ. бр.105 от 22 Декември 2006 г., изм. ДВ. бр.108 от 29 Декември 2006 г., изм.ДВ. бр.37 от 8 Май 2007 г., изм. ДВ. бр.41 от 22 Май 2007 г., изм. ДВ. бр.52 от 29 Юни 2007 г., изм. ДВ. бр.59 от 20 Юли 2007 г., изм. ДВ. бр.108 от 19 Декември 2007 г., изм. ДВ. бр.113 от 28 Декември 2007 г., изм. ДВ. бр.106 от 12 Декември 2008 г., изм. ДВ. бр.12 от 13 Февруари 2009 г., изм. ДВ. бр.23 от 27 Март 2009 г., изм. ДВ. бр.74 от 15 Септември 2009 г., изм. ДВ. бр.95 от 1 Декември 2009г., изм. ДВ. бр.94 от 30 Ноември 2010 г., изм. ДВ. бр.100 от 21 Декември 2010г., изм. ДВ.бр.19 от 8 Март 2011 г., изм. ДВ. бр.77 от 4 Октомври 2011 г., изм. ДВ. бр.99 от 16 Декември 2011 г., изм. и доп. ДВ. бр.54 от 17 Юли 2012 г., изм. и доп. ДВ. бр.94 от 30 Ноември 2012 г., изм. ДВ. бр.103 от 28 Декември 2012 г., изм. и доп. ДВ. бр.23 от 8 Март 2013 г., изм. ДВ. бр.30 от 26 Март 2013 г., изм. ДВ. бр.68 от 2 Август 2013 г., изм. и доп. ДВ. бр.98 от 12 Ноември 2013 г., изм. и доп. ДВ. бр.101 от 22 Ноември 2013 г., изм. и доп. ДВ. бр.104 от 3 Декември 2013 г., изм. ДВ. бр.109 от 20 Декември 2013 г., изм. ДВ. бр.1 от 3 Януари 2014 г, изм. ДВ. бр.1 от 3 Януари 2014г., изм. и доп. ДВ. бр.105 от 19 Декември 2014г., изм. и доп. ДВ. бр.107 от 24 Декември 2014г., доп. ДВ. бр.41 от 5 Юни 2015г., изм. ДВ. бр.79 от 13 Октомври 2015г., изм. ДВ. бр.94 от 4 Декември 2015г., изм. и доп. ДВ. бр.95 от 8 Декември 2015г.)

Последно изменение Формат Действие
ДВ бр. 95 от 2015 г. pdf open-document download-document
Изглед на документа в текущия прозорец

Коментари са забранени.