Електронни фактури безплатно

Лого, ПАСОСС електронни фактури
За потребителите, които издават до 20 приходни фактури годишно, ПАСОСС предоставя безплатна програма за електронни фактури.

приложение абонаментен план Free (безплатен)
ПАСОСС – Електронни фактури (e-fakturirane.com) е приложение, което създава и обработва електронни фактури и други електронни документи. Всеки новорегистриран потребител получава автоматично и безплатно правo за ползване на системата при условията абонаментен план FREE. В него са включени всички стандартни функции, които осигуряват нормална и ефективна работа на потребителя. В платените абонаментни планове са добавени допълнителни възможности – многовирмена инсталация, повече от 1 потребител във всяка фирма, уникална собствена бланка на фактурата, без годишен лимит за издавани фактури, подписване на електронни документи с КЕП, улесняващи функции „шаблони“ и „периодични фактури“.
 • еднофирмена инсталация;
 • брой потребители – 1;
 • годишен лимит за издадени фактури – 20 броя;
 • включено автоматично обновяване на програмата;
 • форма на фактурата – стандартна бланка;
 • месечна такса – 0,00 лв.

Безплатна регистрация сега - ПАСОСС

ПАСОСС – Архивиране (arhivbox.com) представлява единен дигитален архив на електронни и сканирани приходни и разходни фактури. За разлика от приложението ПАСОСС – Електронни фактури, то не работи самостоятелно, а само съвместно с него в обща система. Това осигурява възможност издадените електронни приходни фактури и други документи стават достъпни автоматично и незабавно в дигиталния архив. Към архива се добавят и разходните документи – сканирани (от хартия) или прочетени от файл pdf (за електронните). Цената за тази функционалност се определя от размера на архива (Mb заета памет) и представлява добавка към съответния абонаментен план за е-Фактуриране, който се приема за основен. Всеки новорегистриран потребител получава автоматично и безплатно права за ползване на системата при условията абонаментен план FREE. Този режим дава възможност на потребителя да тества едновременно е-Фактуриране и архивБОКС. Разширена функционалност е достъпна при всеки от платените абонаментни планове.

 • еднофирмена инсталация;
 • брой потребители – 1;
 • годишен лимит за издадени фактури – 20 броя;
 • включено автоматично обновяване на програмата;
 • форма на фактурата – стандартна бланка;
 • безплатен модул ДДС;
 • 10 Mb пространство за архив на разходни фактури;
 • неограничено автоматично разпознаване на електронни разходни фактури във формат PDF;
 • автоматично разпознаване (OCR) на 5 броя сканирани разходни фактури;
 • месечна такса – 0,00 лв.

Безплатна регистрация сега - ПАСОСС

Безплатен модул ДДС
(включен в ПАСОСС-Архивиране, абонаментен план Free)

Предназначен за потребители, които сами, лесно и бързо да създават отчетните документи по ДДС и задължителните файлове за предаване в НАП.

 • дневник на покупките;
 • дневник на продажбите;
 • справка-декларация по ЗДДС
 • VIES-декларация.

Безплатна регистрация сега - ПАСОСС

ПАСОСС – Електронен ваучер е приложение за създаване и обработка на туристически ваучери и съпътстващите ги документи – туристически договор, фактура, протокол. В него е интегрирано и е-фактуриране. Всеки новорегистриран потребител получава автоматично и безплатно правo за ползване на системата при условията абонаментен план FREE, за да тества нейната функционалност. След това може да избере най-подходящия от т абонамента: mini, standart, extra, vip-mini, vip-max, lux-mini, lux-max.

Лимитиран достъп и работа с ПЕТ документа от всеки вид:

 • туристически договор;
 • туристически ваучер;
 • протокол;
 • двуезична фактура.

Безплатна регистрация сега - ПАСОСС

 

Коментари са забранени.