Декларация образец №6 „Данни за дължими вноски и данък по чл. 42 ЗДДФЛ“

Приложение №4 към чл. 2, ал. 2

(Изм. – ДВ, бр. 7 от 2007 г., в сила от 01.01.2007 г., изм. – ДВ, бр. 8 от 2008 г., в сила от 01.01.2008 г., изм. – ДВ, бр. 3 от 2009 г., в сила от 01.01.2009 г., изм. и доп. – ДВ, бр. 1 от 2010 г., в сила от 01.01.2010 г., изм. и доп. – ДВ, бр. 68 от 2012 г., в сила от 01.08.2012 г., изм. – ДВ, бр. 103 от 2012 г., в сила от 01.01.2013 г., изм. – ДВ, бр. 99 от 2013 г., в сила от 01.01.2014 г., изм. и доп. – ДВ, бр. 110 от 2013 г., в сила от 01.01.2014 г.)

Последно изменение Формат Действие
ДВ бр. 110 от 2013 г. pdf open-document download-document
Изглед на документа в текущия прозорец

Сродни документи

Писмо на НАП

Наредба Н-8

Писмо (отговор) на НАП

Писмо на НАП

Декларация образец № 1 „Данни за осигуреното лице“

Декларация образец №3 „Данни за здравно осигуряване на лица, осигурени от републиканския бюджет“

Декларация образец №5 „Авансово внесени социални и здравноосигурителни вноски“

Коментари са забранени.